söndag 4 december 2011

Invandringspropaganda från DN

DN slår idag på stora trumman och konstaterar att "Utan invandrare stannar Sverige". Förvisso ligger det sanning i det. Om vi i ett tankeexpermiment tänkte oss att alla utrikesfödda och deras familjer skulle försvinna helt plötsligt skulle det uppstå ett kaos i de tre näringar som DN nämner, sjukvård, transport och hotell och restaurang. Så långt tror jag de flesta är med. Å andra sidan så tror jag ingen seriös person propagerar för att vi omedelbart ska utvisa alla dessa invandrare...

Det DN egentligen menar och vill säga är att "Utan fortsatt invandring i samma omfattning vi har haft de senaste decennierna stannar Sverige" och det är förvisso inte sant. Uppriktigt sagt så tror jag att pratet om arbetskraftsbrist är betydligt överdrivet. Det har varit ett propagandaverktyg för att driva igenom generösare regler för arbetskraftsinvandring så att näringslivet kan få den kompetens de behöver till ett rimligt pris. De vill kunna anställa en kines eller indier istället för att ge en nyutexaminerad svensk datavetare 35.000 i ingångslön eftersom det råder brist på dessa.

Men det är rimligt att anta att det faktiskt finns arbetskraftsbrist inom vissa begränsade områden - vård, IT, och vissa typer av lärare främst. Vi skulle kunna lösa denna nutida och framtida arbetskraftsbrist genom att utbilda några av de 400.000 arbetslösa vi har och att se till att de stora ungdomskullarna som föddes vid toppåren kring 1990 utbildade sig till förskollärare och matematiklärare, inom IT och data och vissa ingenjörsyrken och till sjuksköterskor istället för att läsa till ekonomer, statsvetare och frisörer samt inom media och kultur där det finns stort överskott på arbetskraft. Bristen till läkare beror till stort på den framgångsrika propagandakampanj som läkarförbundet bedrev som hindrade expansionen av läkarutbildningen i Sverige. Det utbildas långtifrån så många läkare som vi behöver, istället löses bristen genom invandring och rekrytering av läkare utomlands samt genom att svenska ungdomar läkarutbildar sig utomlands, delvis på egen bekostnad. Där skulle man också kunna göra insatser genom att kraftigt öka antalet platser på läkarutbildningen och inte lösa bristen genom arbetskraftsinvandring. Det handlar bara om politiska beslut och om att kunna motstå lobbygrupper från näringslivet och sådana som läkarförbundet.

lördag 2 juli 2011

Invandrares överrepresentation i brottstatistiken

Nu har denna fråga kommit på tapeten igen efter att Per Gudmunsson skrivit en artikel i SvD och påtalat den man redan känner till – att invandrare, speciellt från vissa länder, är grovt överrepresenterade i brottsstatistiken. Naturligtvis får det en del debattörer att gå i taket. Sådana saker får helt enkelt inte uttalas. Men varför inte? Om nu säg att 5% av etniska svenska populationen gör sig skyldiga till ett visst brott (blir någon gång under sin livstid lagförda för ett visst brott) men 20% av invandrarpopulationen, är detta då något som får föras fram i samhällsdebatten? Och är det inte ett argument mot den förda invandringspolitiken? Svaret är ja på båda frågorna.
(Några andra argument är för övrigt den ökade fattigdomen och kostnaden för skattebetalarna och att svenskar håller på att bli en minoritet i sitt eget land.)
En sak som Gudmunsson refererat är den norska undersökningen som visade att samtliga överfallsvåldtäkter de senaste fem åren i Oslo-området hade begåtts av invandrare, Denna uppgift ska naturligtvis inte tas som en säker intäkt på att faktiskt samtliga överfallsvåldtäkter utfördes av invandrare men är en kraftfull indikation på att invandrare är väldigt överrepresenterade i denna brottstyp. Det och statistiken från Sverige där man kan se att invandrare är mångdubbelt överrepresenterade i många brottskategorier är liksom inget att diskutera om. Det är så det är. Sen att en del av överrepresentationen försvinner om man tar hänsyn till socioekonomiska faktorer och det faktum att man kan anta att folk är mer benägna att anmäla en invandrare än en svensk är en annan sak. Men invandring orsakar också fattigdom vilken i sin tur bidrar till brottsbenägenhet. Mot argumentet att anmälningsbenägenheten ökar mot invandrare står dessutom det socialpsykologiska fyndet att det är svårare att identifiera personer som tillhör annan etnisk grupp än en själv. Det är alltså svårare för en svensk att känna igen och peka ut en invandrare från t ex mellanöstern än en svensk. Några studier i detta har jag dock aldrig sett. Men så är det med kriminologer i allmänhet, de använder metoder och material som stöder deras teser. De skulle därför undvika att göra en studie i detta område.

Vad är det då för argument försvararna av invandringspolitiken har? Ganska svaga argument. De brukar dra fram sakerna jag nämnt, socioekonomiska faktorer och anmälningsbenägenhet. Några andra ”argument” som invandringsförespråkare tar upp är känsloargument som att ”vi minsann inte ska peka ut grupper i samhället”, deka ner på några. Men det är så samhällsdebatt måste vara, att man ska kunna identifiera drag hos olika grupper och kunna göra analyser om vad det innebär för samhället och samhällsekonomin. Ingen blir chockerad över slutsatsen att det kommer att innebära en stor kostnad och påfrestning för vården inom de närmsta decennierna när den stora gruppen av 40-talister kommer upp i 80- och 90-årsåldern. Ingen skriver artiklar i affkterad ton där man begär att dessa slutsatser inte får föras fram eftersom det kränker 40-talister och gamla människor. Och lika galet är det när man begär att denna brottsstatistik ska tystas ned och att man smutskastar dem som drar slutsatser utifrån materialet och vill att invandringen ska begränsas. Att sverigedemokrater och andra icke-önskvärda personer tycker om att Gudmunssons artikel och att dessa uppgifter förs fram i samhällsdebatten betyder inte att det är en dålig eller rasistisk artikel som vanligt folk inte bör läsa. Även om nu politiskt korrekta debattörer verkar tycka det.

fredag 14 januari 2011

Aftonbladet skruvar upp fajten mot SD

Aftonbladet har tyckt är det läge att sätta ned foten och tala klarspråk om Sverigedemokraterna. I ett samarbete med Expo, denna extrema sekt, ska man föra fram ett antal "sanningar" om SD. Och - som Olof Palme sa - ska man "kalla saker vid dess rätta namn" vilket i det här fallet betyder att kalla SD för rasister eller främlingsfientliga och inte invandringskritiska. Det senare är ett ord som enligt AB en del journalister har börjat att kalla dem på senare tid. Nu ska alltså Aftonbladet ställa allt till rätta igen och tillsammans med Expo måla in SD i "rasisthörnet", det hörn som alla förvisas till som uppvisar minsta tecken till invandringskritiska åsikter och till vilket SD enligt AB och Expo alltid hör. Har man en gång målats in i detta hörn spelar det ingen roll vilka argument man kommer med eller ens vilken fråga man uttalar sig i, man kan prata om något som inte har att göra med invandringspolitik eller invandrare, man kommer ändå alltid att betraktas med misstänksamhet eller ignorans i bästa fall, förakt eller rent utav hat i värsta fall.
För att stödja sin tes om att SD är hemska rasister har man tagit upp saker från SD's sena 80'tal och tidiga 90'tal då en del av dem som representerade SD var uttalade nazister, reportaget om reportern från Svensk radio som med dold mikrofon följde med SD på en kryssning och lyckades få med Jimmie Åkesson sjungande en satirisk och smaklös hyllningslåt till mordet på Palme. (Jag undrar vilka smaskiga saker man hade kunnat få med om man i smyg spelat in toppmoderater eller toppsossar i deras privata hytter på en fyllekryssning?) Lägg därtill lösa citat från olika företrädare på olika nivåer för partiet och från olika tidpunkter (det äldsta är från 1991) och man har en sufflé à la Expo och Aftonbladet. Det borde vara allmänt känt att att man med lösa citat kan bevisa allting i princip. Detta sker genom att man selektivt plockar ut de citat som stödjer ens tes och som råkar passa in i den typ av text man skriver.

Aftonbladet gör i princip ingenting nytt, det är samma strategi man i princip använt hela tiden mot SD, inklusive att ta hjälp från "forskningsstiftelsen" expo. Det verkar dock som om man skruvat upp tonläget i debatten och vill göra en mer omfattande kartläggning och smutskastning av SD för att förhindra att folk börjar tänka på SD som på vilket annat parti som helst i riksdagen.

AB

tisdag 5 oktober 2010

SD reste sig och gick ut när biskop gjorde partipolitiskt angrepp

I DN fördömer höga företrädare ur flertalet riksdagspartier partier SD för att de tågade ut när Biskop Eva Brunne gjorde ett partipolitiskt angrepp på SD i sitt tal. Detta var totalt oacceptabelt enligt deras mening och SD lämnade lokalen i protest.
Förstår inte rikdagsledamöter skillnaden mellan en debatt om människors lika värden och "att göra skillnad på folk utifrån vilket land de kommer ifrån?" Det senare har man all sin rätt att göra, faktum är att vi gör det när vi säger att Sverige ska ha en reglerad invandringspolitik vilket alla partier ställer sig bakom. Sedan är det en diskussionsfråga på vilket sätt den ska regleras och det är DÄR SD skiljer sig markant från övriga riksdagspartier.
För övrigt kan man undra varför det inte nämns alla gånger partiföreträdare lämnat SD's olika tal och anföranden runt om i landet i protest, t ex på kommunalfullmäktigemöten, eller när företrädare för partier och ungdomsförbund på olika sätt hindrat eller stört folk från att lyssna på SD's möten...
Intressant hur olika folk har uppfattat det. Om DN skriver att "När Brunne nämnde att det inte är värdigt en troende människa att göra skillnad på människor bara för att de kommer från olika länder reste sig samtliga Sverigedemokrater upp ur bänkarna och lämnade kyrkan" så var det så det var eftersom DN inte har någon anledning att ta SD's parti.... Hägglund uppfattade det som att SD "marscherade" ut när Brunne pratade om "lika rättigheter" och att det "visar vilken grundsyn de har". Ja du Hägglund, det visar ju bara att du ser och hör det du vill se och höra och dessutom uttrycker det i ord som "marschera" för att få folk att tänka på militärisk fascism och ytterligare skuldbelägga och svartmåla SD. Mycket lumpet och ohederligt. Hägglund kan vara glad att hans lilla skitparti fick tillräckligt många taktikröster för att stanna kvar i finrummen och inte åkte ut med näsan före. Nu gör jag samma sak som Hägglund genom att säga så här kan nån säga som kritik...visst...men han är partiledare som uttalar sig till pressen och jag är bloggare som tröttnat på allt skitsnack. Det är en viss skillnad.

SVD
DN

lördag 18 september 2010

Johan Schucks ekvation går inte ihop. För fem öre.

Johan Schuck, din ekvation går inte ihop. För fem öre. Det är när man läser såna artiklar som dina man blir arg. Det är dags att tala klarspråk:

Invandrare blir också gamla till slut och måste tas om hand i vården. Ska vi ha en ständigt ökande befolkning för att ta hand om de gamla?

Vi har hundratusentals arbetslösa, varav en stor andel ungdomar födda under babyboomen 1989-1991 som kunde användas för att täcka upp behovet av vårdpersonal. Om det inte skulle räcka till har vi tillgång till vårdpersonal från våra nordiska grannländer och hela EU.

Faktum är att vi har väldigt många svenska sjuksköterskor som jobbar i Norge. Varför? Bättre löner och arbetsvillkor. Förbättra de svenska sjuksköterskornas löner och villkor så kommer de komma tillbaka. Om vi gör det kommer fler ungdomar vilja utbilda sig till sjuksköterska och undersköterska också och det blir lättare att stoppa obalansen när 40-talisterna blir gamla.

Antalet platser på läkarutbildningen är alldeles för lågt för att täcka behoven? Varför? Jo, en läkarutbildning är väldigt dyr och de senaste regeringarna ser hellre att vi importerar läkare från andra EU-länder med lägre levnadsstandard (Polen, Ungern) och utvecklingsländer eftersom det är billigare än att utöka platserna här hemma.

Johan Schuck och politikerna har vad man skulle kunna kalla kolonial syn på vårdbehovet, där vi ska importera färdigutbildad arbetskraft från länder som är fattigare än oss själva för att täcka vårt behov. Vi tar alltså deras högt utbildade arbetskraft som de behöver själva, vem som får betala priset tänker jag inte förolämpa er intelligens genom att berätta.
DN

onsdag 21 juli 2010

En dålig invandringspolitik kostar

Ja, en dålig invandringspolitik kostar. Det har debatterats mycket om hur mycket den kostar, siffror från 10 till 270 miljarder per år har nämnts. Den mest accepterade siffran just nu lyder på 40 miljarder som Jan Ekberg räknat fram. De är baserad på skillnaden mellan vad alla invandrare i Sverige tillför statskassan och vad de tar ut. Det finns två stora svagheter med Ekbergs slutsatser. Han redogör inte för hur "invandrare" definierats i detalj när han sammanfattar sina slutsatser samt att kostnader i form av brottslighet och skadegörelse där gärningsmannen är av okänd etnicitet eller där ingen lagförs för brottet inte räknas med. Eftersom invandrare är flera gånger överrepresenterade i brottslighet tillkommer stora kostnader.
Den första är förstås den allvarligaste eftersom den inte skiljer på invandrare från olika länder och inte heller när de kommit hit, med arbetskraftsinvandringen från 50- till mitten av 70-talet eller flykting- och anhöriginvandringen som började efter denna period. Som exempel görs ingen skillnad mellan finnar som kom hit på 50-talet eller irakier som kom hit under 00-talet. Det krävs ingen större fantasi för att förstå att de som kommit hit under 50- och 60-talen mestadels från Europa tillför pengar medan de som kommit hit från Afrika och Mellanöstern under 90- och 00-tal kostar mycket. Sedan tillkommer kostnader för all brottslighet och skadegörelse som invandrare står för där ingen grips för brottet (detta kommer alltså inte med i statistiken som invandrarrelaterade kostnader).

Ett försök att balansera ut kostnaden genom att beräkna värdet av invandrarnas utbildning görs också och det är ganska skrattretande. Eftersom den bygger på att 1) den utbildningen de har är 100% efterfrågad i Sverige, alla får jobb med precis vad de är utbildade för 2) Deras utbildning är värd lika mycket som en svensk utbildning 3) Utbildningen är direkt tillämpbar i Sverige (en advokat utbildad i Irak skulle alltså kunna direkt kunna tillämpa sina kunskaper i Sverige) 4) Utbildningen förutsätts kunna vara till värde oavsett hur bra eller dåliga kunskaper personen som har utbildningen besitter i svenska språket, svensk kultur och svenska vanor etc. Det är inte mycket till nytta att vara läkare t ex om man knappt kan tala begriplig svenska och inte förstår sig på det svenska sjukvårdssystemet eller patienters beteende och värderingar.
De här punkterna går förstås delvis in i varandra men jag tror att jag fått fram mitt budskap. Till skillnad från Ekbergs slutsatser är de om värdet av utbildningen dragna av en som inte angett vad han har för kvalifikationer är inte värda att ta på lika stort allvar som Ekbergs.

Nu kanske man kan undra varför Ekberg och andra är så ohederliga i sina slutsatser om invandringspolitiken. Det är en komplex fråga förstås, men en av anledningarna är att forskningen inte är fri utan i högsta grad politiskt styrd. Om man kommer fram till slutsatser som inte det politiska, mediala och ekonomiska etablissemanget tycker om riskerar man att
bli utfrusen och få sina forskningsanslag nekade. Man biter inte den hand som föder en.

Det är också smått komiskt att hänvisa till diskriminering som den avgörande faktorn till invandrarnas undersysselsättning. Jag har läst vetenskapliga artiklar i ämnet och där finns det stora skillnader mellan ursprungsländer men diskriminering förklarar bara en liten del av undersysselsättningen, istället är det brist på sverigespecifika kunskaper och allmän brist på arbete som förklarar det mesta. Det ligger nämligen inte i arbetsgivares intresse att diskriminera någon enligt enkel kapitalismlogik, alla som är intressanta för tjänsten kan beaktas i anställning oavsett deras namn eller utseende. Ju fler som konkurrerar om tjänsten, desto bättre. Däremot är det inte bra om ens anställda inte behärskar svenska eller inte förstår svensk kultur och seder.

För att sammanfatta behövs det inlägg i debatten där slutsatser dragits från de senaste decenniernas invandringspolitik där kostnader för brottslighet och skadegörelse räknats med. Det vore det hederligaste mot svenska väljarna.

Expressen 1
Expressen
AB
SVD
DN

måndag 5 juli 2010

Biskop försökte störa SD-möte - motades bort

Biskop Lennart Koskinen gjorde bort sig när han försökte störa SD:s Björn Söders debatt med Rolf Tufvesson. De hade tillstånd att ha denna debatt på denna plats, Koskinen hade däremot inte tillstånd att störa mötet och blev bortmotad.

"Dan Paulsen vid Gotlandspolisen
vill inte kännas vid att biskopen ska ha blivit bortmotad med våld.
– Jag har pratat med personalen på plats och har inte fått någon uppgift om att det skulle förekommit våld i sammanhanget, säger han till DN.se."

Trots detta uttalande står det att det blev "bråk" och "stormigt möte" och andra saker som ska få en att tro att det alltid blir våld och bråk vid SD's tillställningar, orsakat av dem själva eller åtminstone av deras budskap. Folk gillar inte våld och tumult och det vet media och försöker skrämma bort dem från SD genom att förknippa dem med bråk.

GP

söndag 4 juli 2010

Hur många fler mord är lagom?

Hur många fler mord, upplopp, skolbränder och stenkastning mot polis, bussar och brandkår ska vi ha innan det erkänns att "utanförskap" inte är den bakomliggande faktorn?
I mångkulturella Malmö har nerskjutna personer och skottlossning blivit vardagsmat med sex nerskjutna personer sedan juni. I Södertälje sköts nyligen två bröder ihjäl, den ena av dem spelade i Assyriska, ett fotbollslag ur superettan och benämns av media som "fotbollsstjärnan".
Sarnecki säger i en kommentar att situationen är "oerhört allvarlig" och att det beror på att det finns många personer med allvarliga sociala problem i Södertälje. Det stämmer Jerzy, och de sociala problemen beror till stor del på massinvandringspolitiken som fortgått under lång tid, med stor grupp av människor som kommer till en ort där det varken finns bostäder eller arbeten så att det räcker till. Men det är inte förklaringen till att det sker många mord just där. Det finns andra orter med sociala problem där det i stort sett inte sker några mord. Problemet ligger i etniska konflikter och konflikter mellan olika kriminella gäng som tillåtits etablera sig där. Gängen kan bildas på grund av fattigdomen och svenskföraktet som massinvandringen bidragit till. Det vet nog Jerzy, men han har byggt sin karriär på att förneka etniska aspekter av brottslighet för att istället söka konstruktivistiska förklaringar som att anmälningsbenägenhet av brott och hur allmänhet och polis behandlar förortsungdomar och brottslingar och kommer aldrig att ändra på sig.
I invandrartäta förorten Fittja söder om Stockholm har personer skjutits ihjäl i anslutning till lokalen ungdomens hus och det har blivit upplopp när polisen försökte visitera ungdomar där efter att ha upptäckt att några av dem använt farliga gröna laserpekare.
I Rinkeby norr om stan är bränder, vandaliserade bilar och stenkastning mot polis och brandkår också vardagsmat.
Hur mycket mer ska svenskarna tåla? När är det dags att säga stopp?

onsdag 9 juni 2010

Upplopp och betygsgap

Jag ska komma tillbaka från mitt långa uppehåll på enklaste sätt; genom att kommentera två stycken aktuella artiklar på DN och SvD. Den ena handlar om ungdomar i Rinkeby som två nätter i rad satt eld på olika objekt i sin hemort, bl a en skola och en bank, samt roat sig med att kasta sten mot utryckande polis och brandkår. Sådana här händelser är i sig ett uttryck för mångkulturens misslyckanden. Sociala åtgärder misslyckas och miljoner plöjs ned i att stoppa förfallet och vandaliseringen men det hjälper inte mycket. Till slut kommer antingen pengarna ta slut eller svenskars tålamod att betala för stökiga invandrarområden ta slut eller både och.
Den andra handlar också om ett uttryck för mångkulturens och massinvandringens misslyckande: de väldiga betygsklyftorna. Integrationsministern Sabuni skyller förstås misslyckandet på skolorna själva. Det är samma sak som gäller här, sociala åtgärder kan bara mildra effekterna av att folk från hela världen immigrerar till Sverige eftersom alla folk inte har samma förutsättningar att klara sig i det svenska skolsystemet. Många grupper kommer oundvikligen att misslyckas i huvudsak, undantag finns förstås.

lördag 17 oktober 2009

Expressen slår nytt rekord i vinklad journalistik

Sverigedemokraternas Björn Söder hade använt Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta för att illustrera sin vision av SD's väg mot riksdagen och vad som bör göras för Sveriges utveckling. Inget otillåtet i det, så vitt jag vet. Expressens Karin Eriksson, som var där och hörde talet, gillar uppenbarligen inte SD och försöker förmodligen slå något slags rekord i subjektiv och vinklad journalistik i sin artikel. Hon beskriver bland annat att Söder "gjorde en attack på unga invandrare". Vad själva attacken bestod i skriver hon dock inte, bara att han uttalade "Vad hade Astrid Lindgren sagt om sett dagens svenska samhälle?" Söder hade därefter lovprisat Lindgren som kärnfamiljens försvarare enligt Eriksson, därför försöker hon förlöjliga det påståendet genom att räkna upp alla Lindgrens karaktärer som inte bor i en kärnfamilj som till exempel Pippi Långstrump.

Vill man inte ljuga rent ut vad som sades och hände på kongressen får man väl göra sitt så gott man kan och slå nya bottenrekord i vinklad journalistik tydligen.

DN har också tagit tilfället i akt och skriva om SD.

Expressen
DN

onsdag 23 september 2009

De "apatiska" flyktingbarnen och den "gode" Gellert Tamas

Nu kommer det nya turer om de så kallade "apatiska" flyktingbarnen i och med en nyskriven bok av Gellert Tamas och en artikelserie i Aftonbladet. Tamas säger sig att komma med sanningen om hur svenska experter och politiker bortförklarade fenomenet och misstänkliggjorde barnen och deras föräldrar. Sanningen är den här: det finns gott om folk som gör vad som helst för att få uppehållstillstånd i Sverige, inklusive hjärntvätta och droga barn. Sina egna barn eller några andras. I Sverige borde man gjort som i Norge, genast avskilja barnen från de vuxna, så hade de genast tillfrisknat.

Barnen är brickor i spel som används för att få tillgång till en land med hög materiell levnadsstandard och tryggad försörjning. Det är betydligt enklare och billigare att droga och manipulera barn än att muta handläggare på migrationsverket eller betala hundratusentals kronor för ett skengiftermål eller någon av alla olika tekniker som används för att få uppehållstillstånd i Sverige.

Thomas Jackson, som är läkare specialiserad på psykiatri, har skrivit en bok som heter "Copycatbarnen" som handlar om hur barnen manipuleras och hotas till att ligga i säng i åratal för att kunna visa upp symtom på apati och användas som brickor i spelet om att få uppehållstillstånd. Copycat-effekten uppstår när medierna skriver om barnen och hur grymt det är att de inte får uppehållstillstånd, då sprider sig utnyttjandet av dessa barn.

Alltmedan de "goda" som Tamas gör allt för att Sverige ska ta emot alla lycksökare som kommer hit till vilket pris som helst.

AB1
AB2

torsdag 17 september 2009

Förorten brinner - SD ställs till svars för medlemmars före detta politiska engagemang

Nu ställs SD till svars för vad deras företrädare gjorde för länge sedan. Media tar ju som alltid alla chanser att koppla ihop SD med allehanda mer eller mindre nazistiska partier. Det är förstås allas möjlighet och chans att sluta i ett part i eller en organisation och sedan ansluta till en annat part/annan organisation som står för helt eller delvis olika uppfattningar. Detta gäller dock inte om man har gått över till Sverigedemokraterna - då förutsätts man ha kvar sina extrema åsikter. Så har man "bevisat" att alla i SD egentligen är nazister och att partiet har en dold agenda i form av att man är mer invandringskritisk än vad man vill ge sken av - ja man är rent av främlingsfientliga.

Åkesson och Söder försvarar personerna och det gör de rätt i. Jag hade dock önskat ett helt annat läge- Sverigedemokraterna har inget att be om ursäkt för. Tvärtom - de borde påpeka att det är de sju riksdagspartierna som ska be om ursäkt för sin extrema invandringspolitik. Det brinner i förorterna, bokstavligt talat, som en direkt följd av den vansinniga förda politiken. Kravaller, brandattentat och stenkastning mot polis och brandkår är numera vardagsmat i allt fler förorter och städer. Det beror på sociala faktorer säger politiker och medier, namnen är många på dessa: utanförskap, diskriminering, fattigdom, segregering, marginalisering.... Ja, självklart spelar dessa faktorer in, men vem som helst med en gnutta vett i skallen inser att det är det stora invandringstalet i sig som är med och skapar dessa betingelser. Sociala åtgärder kan bara mildra effekterna till en viss del.

SVD1
SVD2

lördag 6 juni 2009

Fråga vanligt folk vad de tycker!

DN har tagit ännu en chans att smutskasta SD, den här gången för uttalanden som rör konst. Företrädare för SD har förklarat att man inte vill ha "moderna" konstverk som förfular miljön. Jag kommer att tänka på Raoul Wallenberg-monumentet i Stockholm. Det är ett abstrakt verk där ett antal högar som mest ser ut som högar av avföring står staty. Finns det någon överhuvudtaget utanför en snäv elit konstkritiker som tycker detta är snyggare eller mer passande än en staty? Jag lider med dem som bor i närheten som måste se eländet varje dag. Jag är övertygad om att en stor majoritet av svenskarna hellre går på Nationalmuseum och ser vackra målningar av Carl Larsson, Bruno Liljefors och franska impressionistverk än går på moderna museum och ser en färgnedstänkt get med ett däck runt halsen (ett av Moderna Museums mest kända verk).
Ok, det finns en plats för abstrakt modern konst också. Men vanligt folk måste få en talan i vad som ska visas upp och bli statyer och liknande.

onsdag 27 maj 2009

Vansinnigt förslag att försöka frita Dawit Isaak

Stefan Ring på försvarshögskolan har naturligtvis helt rätt; det vore vansinne att sätta svenska soldaters liv på spel för att frita Dawit Isaak som den Eritreanska regeringen har fängslad. Moderata UngdomsFörbundets (MUF's) ordförande Niklas Wykman gör bara ett korkat populistiskt utspel för att få uppmärksamheten till sin förening. Sedan är ju vanligt att ungdomsförbunden är mer "radikala" än sina moderpartier, om Bildt och övriga i partiet gör diplomatiska ansträngingar för att få Dawit Isaak fri, måste ungdomsförbundet givetvis vara mer drastiska i sina förslag. Som Ring säger har Wykman sett för många James Bond-filmer (Expressen).

Nätverket Eritreanska föreningen har demonstrerat med hundratals personer mot vad de kallar en smutskastning av landet i svenska medier enligt SvD. Arrangören Teclai säger att sjukvård och infrastruktur måste prioriteras framför individen. Det svenska medier retar upp sig på är bristen på fria val och brotten mot mänskliga rättigheter, bl a då fängslandet av Isaak utan rättegång. Landets president tycker också att det är en smutskastningskampanj som pågår och vägrar att förhandla med Sverige om Isaak.

DN har träffat en del av demonstranterna. De säger bl a så här:

– Varför ska vi ha partier och rätte­gångar bara för att ni har det? Vi har rätt till vår egen ideologi. Ert skitsnack om demokrati betyder ingenting. Vår regering ser till att infrastruktur byggs och att vi har mat i magen, sa Josef Tekle.

Tedros Goitom, NHCC, sa att demokrati handlar om ”rättvis fördelning” och bara till en del om att välja sina företrädare. När DN tar upp de många rapporter som berättar om en närmast katastrofal situation i landet, med såväl svält som obefintlig yttrande-,
religions- och pressfrihet, menade styrelseledamöterna kring det u-formade bordet att organisationerna bakom rapporterna är ”infiltrerade av CIA” eller bara ljuger.

Jag vet inte någonting om Eritrea egentligen. Det jag först undrar däremot är hur alla dessa regeringsvänliga Eritreaner har kunnat få asyl i Sverige? Varför kom de hit från första början? Och om de flydde varför flyttar de inte tillbaka nu när det är så bra i landet?
Kan det möjligt vara så att de kom hit för att få höjd materiell levnadsstandard och ljög om att de var förtryckta bara för att kunna få asyl? Och väl här prisar de nu sitt hemland som de trots allt är stolta över även om den materiella standarden inte dög.

Nåväl, jag tvivlar däremot inte på att de delvis har rätt i sin analys av medieläget. USA vill installera en västvänlig regering och försöker störta landets nuvarande, och det gör man bland annat genom att skriva snedvridna rapporter om läget i landet och muta journalister och andra i landet för att skapa en upprorsstämning. Svenska medier vill att regeringen går under så en demokrati a la västligt snitt kan införas samt Dawit Isaak frisläppas.

En annan kort historia visar som nyligen utspelats visar hur mycket yttrandefriheten i Sverige egentligen är värd. Som mest 17 MUF'are och SSU'are stod med ryggarna demonstrativt vända mot SD's Jimmie Åkesson och Erik Almqvist när de kampanjtalade i Piteå inför Europaparlamentsvalet. En ersättare för Socialdemokraterna i riksdagen stod också med.
Budskapet är solklart: Ni har fel åsikter, därför ska vi stå här och visa vårt missnöje och få alla som skulle vilja lyssna känna sig obekväma och gå härifrån. Frihet att ostört föra fram sitt budskap ska bara ges dem som tycker likadant som vi.

torsdag 14 maj 2009

SCB's prognos

"Utan invandring skulle befolkningen minska" säger SCB i en långsträckande prognos. Befolkningen beräknas minska efter 2030 om det inte varit för invandring och år 2060 är vi 1,5 miljon fler. Det finns ju ett antal problem med en sådan här rapport, "problem", är att uttrycka det milt. Det största är att man gör prognoser över fertiliteten 30-50 år framåt i tiden på en befolkning man inte kan vara säker på vilken etnisk sammansättning den kommer att ha. Nog skulle vi kunna föra en politik som säkrar fertiliteten så att inte befolkningen minskar? Och det utan att ta till massinvandring från utomeuropeiska länder. Inget är ödesbestämt utan svenska folket ska genom demokratiska val avgöra viktiga frågor, bland annat hur invandrings- och socialpolitiken ska se ut. Så är det åtminstone i teorin. Vi nationellt och invandringskritiska sinnade vet tyvärr hur verkligheten ser ut där locket läggs på invandringsdebatten, det handlar istället om "intergration" och "utanförskap".

En annan dimension av invandringen visas också upp i prognosen, det faktum att stor invandring leder till överskott på män. Att de flesta som invandrar är män tillsammans med det faktum att det föds något fler pojkar än flickor, på 1000 födslar är ca 515 pojkar. Det är en dimension som jag aldrig setts ta upp någonstans tidigare, varken hos invandringsförespråkare eller invandringskritiker. Det kan låta oskyldigt med mansöverskott i åldern 25-40 men det är i själva verket en källa till social utslagning, missbruk och kriminalitet. Med lägre chans till att hitta en partner ökar hopplösheten och framtiden ter sig mycket dystrare kan man säga. Problemen är ännu större i Kina och Indien där selektiva aborter av flickor tillsammans med det naturliga pojköverskottet lett till tiotals miljoner unga män som kommer ha mycket svårt att hitta en partner. Det är en tickande social bomb och det vet regeringen i Kina. En av dess åtgärder är att inte slå ner så hårt på prostitutionen i landet som man annars skulle ha gjort eftersom de frustrerade unga männen får lite utlopp för sin naturliga längtan efter sex och närhet med de kvinnorna.

Vi svenskar får kämpa på för att inte bli utbytta mot en annan befolkning. Mot regeringen och EU som bara har profit som mål och inte bryr sig ett dugg om det är judar, araber eller greker som bor i Sverige så länge vi arbetar, konsumerar och håller käften.

DN