lördag 18 september 2010

Johan Schucks ekvation går inte ihop. För fem öre.

Johan Schuck, din ekvation går inte ihop. För fem öre. Det är när man läser såna artiklar som dina man blir arg. Det är dags att tala klarspråk:

Invandrare blir också gamla till slut och måste tas om hand i vården. Ska vi ha en ständigt ökande befolkning för att ta hand om de gamla?

Vi har hundratusentals arbetslösa, varav en stor andel ungdomar födda under babyboomen 1989-1991 som kunde användas för att täcka upp behovet av vårdpersonal. Om det inte skulle räcka till har vi tillgång till vårdpersonal från våra nordiska grannländer och hela EU.

Faktum är att vi har väldigt många svenska sjuksköterskor som jobbar i Norge. Varför? Bättre löner och arbetsvillkor. Förbättra de svenska sjuksköterskornas löner och villkor så kommer de komma tillbaka. Om vi gör det kommer fler ungdomar vilja utbilda sig till sjuksköterska och undersköterska också och det blir lättare att stoppa obalansen när 40-talisterna blir gamla.

Antalet platser på läkarutbildningen är alldeles för lågt för att täcka behoven? Varför? Jo, en läkarutbildning är väldigt dyr och de senaste regeringarna ser hellre att vi importerar läkare från andra EU-länder med lägre levnadsstandard (Polen, Ungern) och utvecklingsländer eftersom det är billigare än att utöka platserna här hemma.

Johan Schuck och politikerna har vad man skulle kunna kalla kolonial syn på vårdbehovet, där vi ska importera färdigutbildad arbetskraft från länder som är fattigare än oss själva för att täcka vårt behov. Vi tar alltså deras högt utbildade arbetskraft som de behöver själva, vem som får betala priset tänker jag inte förolämpa er intelligens genom att berätta.
DN