torsdag 14 maj 2009

SCB's prognos

"Utan invandring skulle befolkningen minska" säger SCB i en långsträckande prognos. Befolkningen beräknas minska efter 2030 om det inte varit för invandring och år 2060 är vi 1,5 miljon fler. Det finns ju ett antal problem med en sådan här rapport, "problem", är att uttrycka det milt. Det största är att man gör prognoser över fertiliteten 30-50 år framåt i tiden på en befolkning man inte kan vara säker på vilken etnisk sammansättning den kommer att ha. Nog skulle vi kunna föra en politik som säkrar fertiliteten så att inte befolkningen minskar? Och det utan att ta till massinvandring från utomeuropeiska länder. Inget är ödesbestämt utan svenska folket ska genom demokratiska val avgöra viktiga frågor, bland annat hur invandrings- och socialpolitiken ska se ut. Så är det åtminstone i teorin. Vi nationellt och invandringskritiska sinnade vet tyvärr hur verkligheten ser ut där locket läggs på invandringsdebatten, det handlar istället om "intergration" och "utanförskap".

En annan dimension av invandringen visas också upp i prognosen, det faktum att stor invandring leder till överskott på män. Att de flesta som invandrar är män tillsammans med det faktum att det föds något fler pojkar än flickor, på 1000 födslar är ca 515 pojkar. Det är en dimension som jag aldrig setts ta upp någonstans tidigare, varken hos invandringsförespråkare eller invandringskritiker. Det kan låta oskyldigt med mansöverskott i åldern 25-40 men det är i själva verket en källa till social utslagning, missbruk och kriminalitet. Med lägre chans till att hitta en partner ökar hopplösheten och framtiden ter sig mycket dystrare kan man säga. Problemen är ännu större i Kina och Indien där selektiva aborter av flickor tillsammans med det naturliga pojköverskottet lett till tiotals miljoner unga män som kommer ha mycket svårt att hitta en partner. Det är en tickande social bomb och det vet regeringen i Kina. En av dess åtgärder är att inte slå ner så hårt på prostitutionen i landet som man annars skulle ha gjort eftersom de frustrerade unga männen får lite utlopp för sin naturliga längtan efter sex och närhet med de kvinnorna.

Vi svenskar får kämpa på för att inte bli utbytta mot en annan befolkning. Mot regeringen och EU som bara har profit som mål och inte bryr sig ett dugg om det är judar, araber eller greker som bor i Sverige så länge vi arbetar, konsumerar och håller käften.

DN

Inga kommentarer: