söndag 29 mars 2009

"Öga för öga-principen" förblindar världen

Att låta någon som blivit utsatt för att få syra slängd i ansiktet droppa syra i ögonen på gärningsmannen som straff för hans gärningar är en sällsynt korkad idé. En iransk domstol har dömt denna påföljd enligt Aftonbladet
Ett brotts påföljd måste ha en mening utöver att bara vara en sorts hämnd och straff från samhällets sida. Påföljden ska vara avskräckande samtidigt som den ska innebära en chans för förövaren att inse skadan han gjort och få en chans att rehabiliteras.
Jag tror på interaktion mellan gärningsmannen och offret, att de ska träffas efteråt så att offret får tillfälle att bearbeta sina upplevelser och gärningsmannen får se hans gärningars konsekvenser. Dessa träffar skulle naturligtvis vara frivilliga, gärningsmannen kan få en liten rabatt på fängelsetiden om han ställer upp. Att sätta människor i långa fängelsestraff ger ingen rehabilitering och är dyrt och inhumant och bör därför undivikas. Kroppsstraff som den nämnda syradroppningen är naturligtvis helt uteslutna - vem tror annat än att denna gärningsman kommer bli annat än fylld med hat och hämndlystnad och att han kommer göra allt för att ge igen på kvinnan och samhället som gjorde detta mot honom?

lördag 28 mars 2009

Nya tag på bloggen

Jag kommer hädanefter att uppdatera bloggen minst tre dagar i veckan. Då letandet efter relevanta artiklar att skriva om och länka till tar tid och passandet på tillfälle kommer det inte vara en prioritet. Tyngdpunkten kommer att ligga på att skriva korta och koncisa artiklar och uppdatera tre gånger i veckan.

onsdag 18 mars 2009

Säkerhetsföretag och polis

Enligt min lokaltidning har säkerhetsföretag blivit allt fler och fler i takt med att polisen lägger ner fler och fler utredningar pga bristande resurser. Dessa säkerhetsföretag erbjuder privatspanare som kan sätta igång med brottsutredningen direkt. Antalet poliser var år 2008 18500, 1000 fler än 1982. Dessa siffror innebär att antal poliser per 100.000 invånare år 1982 var 210 stycken. 2008 har vi 200 poliser per 100.000 invånare. Fler poliser har idag skrivbordsjobb, dvs är inte ute och patrullerar på gator och torg. Detta samtidigt som antalet anmälda brott per år ökat med 39 procent från 1982 till 2008. Inte konstigt egentligen att företag och privatpersoner börjat vända sig till säkerhetsföretag.

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi ser fara för rättsäkerheten när bara de som har råd kan köpa sig brottsutredredningar. Ja du Jerzy...du och dina kriminologkollegor har ett stort ansvar för uppbyggandet av samhället där brottsligheten har ökat så katastrofalt. Jerzy är så väldrillad att han förmodligen automatiskt skulle upprepa mantrat om att brottsligheten inte ökat, bara anmälningsbenägenheten och att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken endast pga diskriminering, om man så väckte upp honom mitt i natten. Jerzy har stort ansvar, tillsammans med politikerna som öppnat gränserna för kriminella och kriminialitet. Samt journalisterna som mörkar mångkulturens konsekvenser och invandrares brottslighet.

Sanningen är att politiker inte bryr sig för fem öre om vanligt folks säkerhet. Hade de gjort det hade de inte öppnat gränserna för massinvandring, slopat gränskontroller och låtit polisen förfalla i relativt antal och sparkat de civilanställda inom polisen.

Konsekvenserna av den förda politiken och åsiktsförtrycket mot de som tycker annorlunda är att de rika låser in sig i "gated communities" med vakter och stängsel och köper utredning om de blivit utsatta för brott. Vi som inte har råd kommer att få våra brottsanmälningar nedlagda på tidigt stadium.