torsdag 27 mars 2008

Holländare emigrerar

Enligt artikel i DN http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=754285 har många holländare tröttnat på sitt land och vill emigrera. Hela 38 procent vill flytta utomlands. De vill flytta från "tättbebyggelse och rasism" enligt DN. I DN's värld är det inte upplopp, gruppvåldtäkter, rån och våld man vill flytta ifrån utan "rasism", underförstått andra holländares rasism mot invandrare.

"Integrationen av invandrare har gått dåligt och de senaste åren har ökad främlingsfientlighet fram­kallat en öppen konflikt mellan holländare och muslimer som kulminerat i de två morden på filmaren Theo van Gogh och politikern Pim Fortuyn. Nu hotas åter­igen lugnet av populistpolitikern Geert Wilders islamkritiska film "Fitna"."
DN's tolkning är att det holländarnas fel att invandrarna inte kunnat integrera sig och att det är holländarnas främlingsfientlighet som lett till konflikt med muslimer och därmed till morden på van Gogh och Fortuyn. Vad det är för "lugn" DN pratar om skulle man också gärna vilja veta. De vanliga problemen som uppstår när hundratusentals personer från en vitt främmande kultur ska tvångsintegreras som våldtäkter, rån och stenkastning mot poliser definierar väl DN som "lugn".

När två personer mördats på öppen gata för att kritiserat islams inflytande i landet har man passerat "konfliktstadiet", snarare skulle man kunna kalla det för krigsföring från islamisternas sida mot islamkritiker. Inte konstigt att holländare vill flytta ifrån sitt redan överfulla land som dessutom utökats med miljontals invandrare med tillhörande problem. Problemet är att det kommer bli allt färre ställen man kommer att kunna fly undan problemen till allteftersom massinvandringen till Europa fortsätter.

söndag 16 mars 2008

Tabeller över tre typer av brottslighets utveckling 1980-2005

Jag har tidigare skrivit om den katastrofala utvecklingen av brottslighet i Sverige. Här kommer tabeller som är mer åskådliga än siffror. Jag har valt antal anmälda fall av Rån/Grovt rån, Våldtäkt/Grov våldtäkt och Misshandel/Grov misshandel per 100 000 befolkning 1980-2005. Jag tycker att de här tre typerna av brott är de som drabbar vanligt folk hårdast och att välja per 100 000 befolkning istället för absoluta tal eliminerar ökningen som är en följd av större befolkning. Startåret 1980 var Sverige betydligt mindre mångkulturellt än idag, massinvandringen hade inte gjort sitt inträde då.

Som synes är det en mycket kraftig ökning; en fyrdubbling från 1980 till 2005. En lagändring som ägde rum mellan 2000 och 2005 minskade bevisbördan hos åklagaren och ledde till att fler började anmäla men som synes skedde en fördubbling redan mellan 1980 och 2000.
Även denna tabell är skrämmande; antalet anmälda fall av rån och grovt rån per 100 000 befolkning har mer än fördubblats mellan 1980 och 2005.


Som kan utläsas av tabellen har vi en mycket kraftig ökning även inom antal anmälda fall av misshandel och grov misshandel. 72 645 stycken fall av misshandel anmäldes år 2005, eller 200 om dagen.
Visst kan en del förklaras med ökad anmälningsbenägenhet men tror verkligen Jerzy Sarnecki&co att de kan lura hela svenska folket med den förklaringen? Den största förklaringen är det samhälle som har skapats sedan 1980.

torsdag 13 mars 2008

Lotta Gröning och flyktingmotstånd

Lotta Gröning ondgör sig i senaste numret av blaskan aftonbladet (http://www.aftonbladet.se/debatt/lottagroning/article2031497.ab) över folkpartiets och socialdemokratiska populistiska förslag om att man ska tvinga invandrarflickor att delta i sexualundervisningen respektive tvinga fler kommuner i Sverige att ta emot "flyktingar" (läs: immigranter). Enligt Gröning skulle detta vara "flyktingmotstånd". På vilket sätt detta skulle flyktingmotstånd väljer hon dock att inte gå in närmare på. Varken fp eller s vill ju skära ned på invandringen, bara ställa lite mer krav (fp) och styra var de ska bo (s). Möjligen försöker Sahlin rädda kommunerna Södertäljes, Göteborgs och Malmös ekonomi från att braka ihop fullständigt. Det är dock bara populistiska förslag som inte kommer göra någon skillnad. Jan Björklund och Mona Sahlin vet dock om att det finns många svenskar som är missnöjda med den förda invandringspolitiken och försöker knipa åt sig röster från folk som tror att det här är förslag som ska få invandrare att anpassa sig efter Sverige.
Grönings taktik är klar - genom att benämna dessa tandlösa förslag som "flyktingmotstånd" sätter hon ribban mycket lågt för vad som ska anses vara "flyktingmotstånd" och "flyktingfientligt". Ett förslag om att minska invandringen skulle enligt denna logik definitivt vara det. Det är så man stoppar all verklig debatt om invandringspolitikens konsekvenser - genom att utmåla kritiker som "flyktingfientliga".

Aftonbladets Lotta Gröning -
sätter ribban lågt för vad som ska anses som "flyktingfientligt"

onsdag 12 mars 2008

Vad är det som skapar brottslighet?

Vad är det egentligen som skapar brottslighet?
Jag har läst psykologi, kriminologi och sociologi på universitetet och analysen är baserad på dessa kunskaper blandat med en kritisk hållning till det mångkulturella samhället. Det senare innebär att jag inte blundar för de faktorer som har med invandringen att göra på grund av politiskt korrekthet.

Ett samhälle med hög brottslighet har framförallt följande kännetecken:
1. Många människor som har det gott ställt och som äger många stöldbegärliga ägodelar
2. Många människor som inte har det gott ställt, som knappt har råd med mat för dagen
3. Stora sociala orättvisor med förtryck av de fattiga och svårigheter för de fattiga att skapa sig ett bättre liv
4. Många olika etniska grupper
5. Ett utbrett missbruk av olika droger och alkohol

1-2 De många fattiga kommer naturligtvis vara avundsjuka på de rika och vilja ta deras ägodelar och på andra sätt hämnas mot dem eller mot samhället. Speciellt i kombination med punkt 3.
Det räcker dock inte med fattigdom för att skapa kriminalitet. Om alla är lika fattiga finns det ingen att stjäla av och känslan av orättvisa finns inte heller.
3. Om de som har mindre väl ställt känner sig förtryckta av samhället och inte tycker att de har någon chans att kunna skapa sig en bättre framtid kommer de börja ägna sig åt kriminalitet.
4. Många olika etniska grupper i ett land bäddar för konflikter. Känslan av samhörighet minskar och det är lättare att begå brott mot någon du känner att du inte har något gemensamt med. Olika etniska enklaver bildas med misstro dem emellan och ett hat mot majoritetsgruppen frodas hos många (framförallt) unga män. Ett hat som är grundat i konflikten mellan deras egna hemlands och föräldrars kultur och den svenska.
5. Förutom av missbruket av droger i sig är ett brott måste ofta missbrukare finanisera sitt missbruk med annan brottslighet. Dessutom har drogpåverkade mindre spärrar och begår oftare våldsbrott, trafikbrott etc.

Två exempel på länder som uppfyller punkterna är Brasilien och USA. Mycket riktigt är de också väldigt brottsdrabbade. Två exempel på motsatsen är Island och Japan. De är etniskt homgena länder med relativt liten inkomstspridning. Island har 50 personer som sitter i fängelse (!) medan USA har över en miljon. Om USA hade lika många fångar som Island i förhållande till sin befolkning skulle ca 50.000 sitta i fängelse. Tyvärr ser Sveriges framtid inte ljus ut då massinvandringen och inkomstspridningen fortsätter i oförminskad takt.

måndag 10 mars 2008

Ett annat perspektiv på upprörda somalier

Ägaren till en kedja förskolor med somalisk profil sitter häktad misstänkd för grovt skattebrott efter det uppdagats att minst 10 miljoner från verksamheten förts illegalt utomlands. Förskolorna har nu stängts ned efter inrådan av utbildningsförvaltningen i Stockholms stad då de inte kunde få svar på sina frågor om ekonomin eftersom bokföringen för 2007 var försvunnen (!)
Mot denna bakgrund samlades tidigare i veckan över 300 arga och upprörda föräldrar enligt SvD (http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_954973.svd). Upprörda tal hölls och ledningen för förskolorna skickade runt protestlistor. Ilskan riktades mot stockholms stad som stängt ned de populära förskolorna. Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholm, tycker att ilskan är missriktad:
" – Upprördheten borde rimligtvis vändas mot ägaren, som inte har skött verksamheten på ett tillräckligt bra sätt. [...] – Det här är en extremt ovanlig åtgärd som vi tvingas ta till (nedstängningen), men det är helt enkelt för många och för stora fel med ekonomin."

Ett perspektiv, eller snarare en fråga SvD inte väljer utreda, är hur många av de där 300 föräldrarna som egentligen förstått vad saken handlar om? Jag misstänker att de flesta av dem helt enkelt protesterar mot att deras kära förskola lagts ned och inte förstått eller inte bryr sig om bakgrunden. Utbildnings- och intelligensnivån är låg i Somalia, dessutom är det antagligen många av föräldrarna som inte förstår svenska och därmed inte kan förstå det som rapporterats i tidningarna och besked från myndighetshåll. Det är svårt att tänka sig 300 svenska föräldrar som protesterar mot att deras barns förskolor läggs ned när ägaren har grova fel i bokföringen och illegalt fört ut över 10 miljoner från verksamheten utomlands. Från SvD's sida bara antas det att somalierna förstått vad det handlar om. Skillnader mellan olika etniska grupper är någonting som inte får finnas och därför står det inte någonting om det i tidningarna.

Anmärkning: att intelligensnivån (IQ) bland somalier är låg i medeltal är ingenting jag hittat på eller gissat mig till utan ett väbelagt faktum.

söndag 2 mars 2008

Reflektioner kring två nutida fenomen, del 2

I detta inlägg kommer jag ta upp en annan utveckling som tagit fart de senaste åren. Tidningar, främst Aftonbladet och Expressen som har långa följetonger om vad som händer i tv-program som "Bonde söker fru" och "Let's dance" och "Melodifestivalen". Jag, och skulle jag tro de flesta, anser att medias främsta uppgift är att rapportera om nyheter och utföra granskningar av den förda politiken och dess konsekvenser, inte att sprida skvaller om deltagarna i diverse tv-program. Tyvärr ägnar tidningar som SvD och DN också stort utrymme åt framförallt melodifestivalens deltagare och utför långa analyser av deras chanser etc. Den sena vintern och tidiga våren är nästan som en hemsökelse då det ibland känns som det enda som står på löpsedlerna är vem av delatagarna i melodifestivalen som fick utbrott på vem, vem av de kvinnliga deltagarna som kommer att vara mest lättklädd etc. För övrigt har den stora finalen, som brukar sändas i början av maj, för länge sedan urartat till en cirkus där det ena oseriösa och pajasaratade framträdandet avlöser det andra. Sverige är ett av de få länder som fortfarande ägnar stort intresse åt tävlingen.

Vad jag minns är det här med långa regelbundna följetonger med skvaller om deltagare i tv-program något som startade med dokusåpornas intåg och som ökat markant på senare år med populära tv-program som de två nämnda "Bonde söker fru" och "Let's dance" och när melodifestivalen delades upp till fem deltävlingar och en final istället för som tidigare ett enda program.

Min poäng med detta inlägg är att påpeka orimligheten i att medier ägnar så stort utrymme åt oviktiga saker som melodifestivalen och skvaller om tv-deltagare.