söndag 4 december 2011

Invandringspropaganda från DN

DN slår idag på stora trumman och konstaterar att "Utan invandrare stannar Sverige". Förvisso ligger det sanning i det. Om vi i ett tankeexpermiment tänkte oss att alla utrikesfödda och deras familjer skulle försvinna helt plötsligt skulle det uppstå ett kaos i de tre näringar som DN nämner, sjukvård, transport och hotell och restaurang. Så långt tror jag de flesta är med. Å andra sidan så tror jag ingen seriös person propagerar för att vi omedelbart ska utvisa alla dessa invandrare...

Det DN egentligen menar och vill säga är att "Utan fortsatt invandring i samma omfattning vi har haft de senaste decennierna stannar Sverige" och det är förvisso inte sant. Uppriktigt sagt så tror jag att pratet om arbetskraftsbrist är betydligt överdrivet. Det har varit ett propagandaverktyg för att driva igenom generösare regler för arbetskraftsinvandring så att näringslivet kan få den kompetens de behöver till ett rimligt pris. De vill kunna anställa en kines eller indier istället för att ge en nyutexaminerad svensk datavetare 35.000 i ingångslön eftersom det råder brist på dessa.

Men det är rimligt att anta att det faktiskt finns arbetskraftsbrist inom vissa begränsade områden - vård, IT, och vissa typer av lärare främst. Vi skulle kunna lösa denna nutida och framtida arbetskraftsbrist genom att utbilda några av de 400.000 arbetslösa vi har och att se till att de stora ungdomskullarna som föddes vid toppåren kring 1990 utbildade sig till förskollärare och matematiklärare, inom IT och data och vissa ingenjörsyrken och till sjuksköterskor istället för att läsa till ekonomer, statsvetare och frisörer samt inom media och kultur där det finns stort överskott på arbetskraft. Bristen till läkare beror till stort på den framgångsrika propagandakampanj som läkarförbundet bedrev som hindrade expansionen av läkarutbildningen i Sverige. Det utbildas långtifrån så många läkare som vi behöver, istället löses bristen genom invandring och rekrytering av läkare utomlands samt genom att svenska ungdomar läkarutbildar sig utomlands, delvis på egen bekostnad. Där skulle man också kunna göra insatser genom att kraftigt öka antalet platser på läkarutbildningen och inte lösa bristen genom arbetskraftsinvandring. Det handlar bara om politiska beslut och om att kunna motstå lobbygrupper från näringslivet och sådana som läkarförbundet.