söndag 4 december 2011

Invandringspropaganda från DN

DN slår idag på stora trumman och konstaterar att "Utan invandrare stannar Sverige". Förvisso ligger det sanning i det. Om vi i ett tankeexpermiment tänkte oss att alla utrikesfödda och deras familjer skulle försvinna helt plötsligt skulle det uppstå ett kaos i de tre näringar som DN nämner, sjukvård, transport och hotell och restaurang. Så långt tror jag de flesta är med. Å andra sidan så tror jag ingen seriös person propagerar för att vi omedelbart ska utvisa alla dessa invandrare...

Det DN egentligen menar och vill säga är att "Utan fortsatt invandring i samma omfattning vi har haft de senaste decennierna stannar Sverige" och det är förvisso inte sant. Uppriktigt sagt så tror jag att pratet om arbetskraftsbrist är betydligt överdrivet. Det har varit ett propagandaverktyg för att driva igenom generösare regler för arbetskraftsinvandring så att näringslivet kan få den kompetens de behöver till ett rimligt pris. De vill kunna anställa en kines eller indier istället för att ge en nyutexaminerad svensk datavetare 35.000 i ingångslön eftersom det råder brist på dessa.

Men det är rimligt att anta att det faktiskt finns arbetskraftsbrist inom vissa begränsade områden - vård, IT, och vissa typer av lärare främst. Vi skulle kunna lösa denna nutida och framtida arbetskraftsbrist genom att utbilda några av de 400.000 arbetslösa vi har och att se till att de stora ungdomskullarna som föddes vid toppåren kring 1990 utbildade sig till förskollärare och matematiklärare, inom IT och data och vissa ingenjörsyrken och till sjuksköterskor istället för att läsa till ekonomer, statsvetare och frisörer samt inom media och kultur där det finns stort överskott på arbetskraft. Bristen till läkare beror till stort på den framgångsrika propagandakampanj som läkarförbundet bedrev som hindrade expansionen av läkarutbildningen i Sverige. Det utbildas långtifrån så många läkare som vi behöver, istället löses bristen genom invandring och rekrytering av läkare utomlands samt genom att svenska ungdomar läkarutbildar sig utomlands, delvis på egen bekostnad. Där skulle man också kunna göra insatser genom att kraftigt öka antalet platser på läkarutbildningen och inte lösa bristen genom arbetskraftsinvandring. Det handlar bara om politiska beslut och om att kunna motstå lobbygrupper från näringslivet och sådana som läkarförbundet.

lördag 2 juli 2011

Invandrares överrepresentation i brottstatistiken

Nu har denna fråga kommit på tapeten igen efter att Per Gudmunsson skrivit en artikel i SvD och påtalat den man redan känner till – att invandrare, speciellt från vissa länder, är grovt överrepresenterade i brottsstatistiken. Naturligtvis får det en del debattörer att gå i taket. Sådana saker får helt enkelt inte uttalas. Men varför inte? Om nu säg att 5% av etniska svenska populationen gör sig skyldiga till ett visst brott (blir någon gång under sin livstid lagförda för ett visst brott) men 20% av invandrarpopulationen, är detta då något som får föras fram i samhällsdebatten? Och är det inte ett argument mot den förda invandringspolitiken? Svaret är ja på båda frågorna.
(Några andra argument är för övrigt den ökade fattigdomen och kostnaden för skattebetalarna och att svenskar håller på att bli en minoritet i sitt eget land.)
En sak som Gudmunsson refererat är den norska undersökningen som visade att samtliga överfallsvåldtäkter de senaste fem åren i Oslo-området hade begåtts av invandrare, Denna uppgift ska naturligtvis inte tas som en säker intäkt på att faktiskt samtliga överfallsvåldtäkter utfördes av invandrare men är en kraftfull indikation på att invandrare är väldigt överrepresenterade i denna brottstyp. Det och statistiken från Sverige där man kan se att invandrare är mångdubbelt överrepresenterade i många brottskategorier är liksom inget att diskutera om. Det är så det är. Sen att en del av överrepresentationen försvinner om man tar hänsyn till socioekonomiska faktorer och det faktum att man kan anta att folk är mer benägna att anmäla en invandrare än en svensk är en annan sak. Men invandring orsakar också fattigdom vilken i sin tur bidrar till brottsbenägenhet. Mot argumentet att anmälningsbenägenheten ökar mot invandrare står dessutom det socialpsykologiska fyndet att det är svårare att identifiera personer som tillhör annan etnisk grupp än en själv. Det är alltså svårare för en svensk att känna igen och peka ut en invandrare från t ex mellanöstern än en svensk. Några studier i detta har jag dock aldrig sett. Men så är det med kriminologer i allmänhet, de använder metoder och material som stöder deras teser. De skulle därför undvika att göra en studie i detta område.

Vad är det då för argument försvararna av invandringspolitiken har? Ganska svaga argument. De brukar dra fram sakerna jag nämnt, socioekonomiska faktorer och anmälningsbenägenhet. Några andra ”argument” som invandringsförespråkare tar upp är känsloargument som att ”vi minsann inte ska peka ut grupper i samhället”, deka ner på några. Men det är så samhällsdebatt måste vara, att man ska kunna identifiera drag hos olika grupper och kunna göra analyser om vad det innebär för samhället och samhällsekonomin. Ingen blir chockerad över slutsatsen att det kommer att innebära en stor kostnad och påfrestning för vården inom de närmsta decennierna när den stora gruppen av 40-talister kommer upp i 80- och 90-årsåldern. Ingen skriver artiklar i affkterad ton där man begär att dessa slutsatser inte får föras fram eftersom det kränker 40-talister och gamla människor. Och lika galet är det när man begär att denna brottsstatistik ska tystas ned och att man smutskastar dem som drar slutsatser utifrån materialet och vill att invandringen ska begränsas. Att sverigedemokrater och andra icke-önskvärda personer tycker om att Gudmunssons artikel och att dessa uppgifter förs fram i samhällsdebatten betyder inte att det är en dålig eller rasistisk artikel som vanligt folk inte bör läsa. Även om nu politiskt korrekta debattörer verkar tycka det.

fredag 14 januari 2011

Aftonbladet skruvar upp fajten mot SD

Aftonbladet har tyckt är det läge att sätta ned foten och tala klarspråk om Sverigedemokraterna. I ett samarbete med Expo, denna extrema sekt, ska man föra fram ett antal "sanningar" om SD. Och - som Olof Palme sa - ska man "kalla saker vid dess rätta namn" vilket i det här fallet betyder att kalla SD för rasister eller främlingsfientliga och inte invandringskritiska. Det senare är ett ord som enligt AB en del journalister har börjat att kalla dem på senare tid. Nu ska alltså Aftonbladet ställa allt till rätta igen och tillsammans med Expo måla in SD i "rasisthörnet", det hörn som alla förvisas till som uppvisar minsta tecken till invandringskritiska åsikter och till vilket SD enligt AB och Expo alltid hör. Har man en gång målats in i detta hörn spelar det ingen roll vilka argument man kommer med eller ens vilken fråga man uttalar sig i, man kan prata om något som inte har att göra med invandringspolitik eller invandrare, man kommer ändå alltid att betraktas med misstänksamhet eller ignorans i bästa fall, förakt eller rent utav hat i värsta fall.
För att stödja sin tes om att SD är hemska rasister har man tagit upp saker från SD's sena 80'tal och tidiga 90'tal då en del av dem som representerade SD var uttalade nazister, reportaget om reportern från Svensk radio som med dold mikrofon följde med SD på en kryssning och lyckades få med Jimmie Åkesson sjungande en satirisk och smaklös hyllningslåt till mordet på Palme. (Jag undrar vilka smaskiga saker man hade kunnat få med om man i smyg spelat in toppmoderater eller toppsossar i deras privata hytter på en fyllekryssning?) Lägg därtill lösa citat från olika företrädare på olika nivåer för partiet och från olika tidpunkter (det äldsta är från 1991) och man har en sufflé à la Expo och Aftonbladet. Det borde vara allmänt känt att att man med lösa citat kan bevisa allting i princip. Detta sker genom att man selektivt plockar ut de citat som stödjer ens tes och som råkar passa in i den typ av text man skriver.

Aftonbladet gör i princip ingenting nytt, det är samma strategi man i princip använt hela tiden mot SD, inklusive att ta hjälp från "forskningsstiftelsen" expo. Det verkar dock som om man skruvat upp tonläget i debatten och vill göra en mer omfattande kartläggning och smutskastning av SD för att förhindra att folk börjar tänka på SD som på vilket annat parti som helst i riksdagen.

AB