tisdag 20 maj 2008

Migrationsverket tappar bort pass

City hade idag nyheten om att Migrationsverket tappat bort ett pass tillhörande en irakier som kom till Sverige 2001 på sitt omslag. Nu kräver migrationsverket att han ska kunna visa upp identitetshandlingar för att han ska kunna få svenskt medborgarskap. För mig säger den här artikeln två saker: migrationsverket är fullständigt inkompetenta och att City tog ytterligare ett tillfälle i akt att visa upp hur "inhumant" vårt flyktingmottagande är.

Dessutom är den en utmärkt illustration om hur medierna blåser upp en enskild människas levnadsöde eller kamp mot myndigheter, företag etc till att bli förstasidesstoff. Var och varannan dag får man läsa sådana här historier. Man vill spela på våra känslor och inbilla oss att världen skulle bli mer rättvis på det sättet. Jag anser att medierna ska granska makten och samhällsutvecklingen och fokusera på de stora sammanhangen, och inte agera förmyndare åt enskilda inidivider och hänga ut "elaka" myndigheter. Det finns viktigar saker att skriva om och jag är dessutom övertygad om att den här irakiern Dafer Shabib och Migrationsverket kan lösa den här konflikten utan inblandning av media.

Inga kommentarer: