onsdag 30 april 2008

I arabvärlden skrattar man antagligen åt oss

Enligt nationaldemokraternas hemsida har en förening i Umeå kallad "Medborgarservice" nyligen lämnat en ansökan till Länsstyrelsen i Västerbottens län om att få starta en fritidsgård för enbart flickor (läs notisen här). En sådan ansökan är bara ett exempel på krav som ställs av olika invandrargrupper att anpassa det svenska samhället efter deras kultur och värderingar. I Umeå uppskattar man att ungefär 200 flickor hålls hemma på grund av att deras föräldrar inte vill att de ska vistas på samma ställe som pojkar på fritiden. Man kan anta att det speciellt är etniska svenska pojkar de ska hållas undan ifrån, det vore ju skam om de skulle ta intryck av de svenska pojkarnas västerländska vanor och attityder. Eller ännu värre - fatta tycke för någon av dem.

Är det inte konstigt att de som säger sig fly undan förtryck i sina hemländer vill upprätta samma sorts förtryck i landet de flytt till? Eller kan det vara så att de allra flesta som kommit hit har det gjort det för att få det bättre ekonomiskt?

De måste skratta gott åt oss i länder i arabvärlden som låter oss koloniseras så lätt och faller undan för muslimska invandrares krav på anpassning från vår sida. En del länder och rika statsmän och privatpersoner ger dessutom miljardbelopp varje år till stöd för byggandet av moskéer och kulturcentrum i västländer, allt för att sprida islam.

Å andra sidan kräver Israel ensamrätt på kärnvapen i mellanöstern och Israel och USA slår undan alla hot mot Israels makt. USA bombar dessutom fram nya marknader av släppa lös den globala kapitalismen på i arabvärlden under förevändningen att man bekämpar "terrorismen". Det är sannerligen en galen värld vi lever i...

1 kommentar:

UltraV:s värld sa...

Nej, de har inte flytt till Sverige på grund av förtryck mot kvinnor, absolut inte. Men jag håller med dig att förtryck av individer och av kvinnor hör samman!
Däremot tar de med sig beteendena vid migration, och vid urbanisering inom egna landet så ökar hedersrelaterat våld. Som är stort ändå. Man önskade ju att de vill skydda sina kvinnor och sina barn, men nej,,,
Bra blogg du har!:)