onsdag 16 april 2008

Mer strunt och propaganda i lokaltidningen

Min lokaltidning har lyckats överträffa sig själv i senaste två numren (Nr 14 och 15) när det gäller propaganda för det mångkulturella samhället. Förra veckan fick vi läsa om Oscar och hans dotter, de "gömda flyktingarna", och förväntades få dåligt samvete över hur illa det är i Sverige - inte alla som kommer hit får faktiskt stanna. Denna vecka bjuds vi på dels ett reportage om en ung romsk kvinna och dels en artikel om "rasistbrev" som tydligen delats ut till ett antal hushåll i Jakobsberg.

Den unga romska kvinnan får berätta lite om sin bakgrund och hur hon ser på romskheten i dagens samhälle. Hon beskriver också hur romer (zigenare) diskrimineras i samhället och berättar hur utbredda fördomarna är mot romer i Sverige. Må så vara att att Mitt i Upplands-Bro vill intervjua en romsk kvinna och låta henne komma till tals. Det är bristen på nyanser som stör mig så. Var är artikeln som beskriver vad som händer med alla andra romska ungdomar? Enligt uppgift i tidningen går få av dem ut med fullständiga betyg från grundskolan och ännu färre med gymnasie- eller högskolekompetens. Det ligger nära till hands att tro att de flesta försörjer sig på kriminalitet och skumma affärer. Var är artikeln där det beskrivs vilka konsekvenser det har för det svenska samhället? Och måste det faktum att många romska ungdomar har svårt att få jobb bero på diskrimering? Kan det inte vara så att arbetsgivare faktiskt hellre anställer någon med fullständiga gymnasiebetyg?

I den andra artikeln får vi reda på att en eller flera personer har spridit flygblad "med rasistiskt budskap" till ett okänt antal hushåll och dessutom fäst dem på vindrutan på bilar. Mitt i har hört vad ett antal poliser och politiker har att säga om det här hemska brottet och rapporterar om att flygbladen blivit insända till Statens Kriminaltekniska Laboratorier (SKL) för analys. Vidare berättas att politikerna i Järfälla planerar att göra ett uttalande som markering mot flygbladen samt att politikerna tillsammans med lokalpolisen ska ha anordna ett möte med de familjer som fått flygbladen (!). Förmodligen vill man väl se till att ingen av familjerna tagit intryck av budskapet i flygbladen... Skämt åsido verkar det av artikeln att döma som om familjerna har utländsk bakgrund och man vill kolla av att de inte känner sig kränkta och rädda. Vad jag har problem med är en så bagatellartad händelse som att flygblad delats ut får så absurt stor uppmärksamhet. Järfälla är en stor och brottsbelastad kommun. Det begås många våldtäkter, rån och grova misshandelfall varje vecka men tydligen är det viktigare att rapportera om några lappar som lagts i brevlådor. Är det kaos på någon mångkulturell skola i kommunen med hot och våld eller någon gruppvåldtäkt som ägt rum skriver Mitt i-tidningen kanske om det men ser noga till att dölja förövarnas identitet om de är invandrade (vilket de nästan alltid är i de här fallen). Man har dock inga problem dock med att lyfta fram en ung romsk kvinna och låta henne beklaga sig över det fördomsfulla svenska samhället eller att ägna absurt mycket uppmärksamhet åt flygblad som delats ut i mycket begränsad omfattning. Innehållet var ju rasistiskt...

1 kommentar:

Henrik P sa...

Dessa journalister tycks ha en så absurd världsbild och tro så högt på sin egen "humanistiska" mission att de tappar förankringen med verkligheten. Ibland får jag lust att försöka sätta mig in i en utpräglat pk-journalist hjärna som är troende humanist(den falska månkulturella varianten vill säga). Smått komiskt är det väl ändå att de gör en dramatisk sak av ett flygblad som inte faller dem i smaken. Destu bättre var det för flybladsutdelarna, tanken var väl att märkas genom detta flygblad, inte att flygbladet skulle hamna direkt i återvinningen? Kanske var det något flygblad/brev preparerat med mjältbrand?