onsdag 12 mars 2008

Vad är det som skapar brottslighet?

Vad är det egentligen som skapar brottslighet?
Jag har läst psykologi, kriminologi och sociologi på universitetet och analysen är baserad på dessa kunskaper blandat med en kritisk hållning till det mångkulturella samhället. Det senare innebär att jag inte blundar för de faktorer som har med invandringen att göra på grund av politiskt korrekthet.

Ett samhälle med hög brottslighet har framförallt följande kännetecken:
1. Många människor som har det gott ställt och som äger många stöldbegärliga ägodelar
2. Många människor som inte har det gott ställt, som knappt har råd med mat för dagen
3. Stora sociala orättvisor med förtryck av de fattiga och svårigheter för de fattiga att skapa sig ett bättre liv
4. Många olika etniska grupper
5. Ett utbrett missbruk av olika droger och alkohol

1-2 De många fattiga kommer naturligtvis vara avundsjuka på de rika och vilja ta deras ägodelar och på andra sätt hämnas mot dem eller mot samhället. Speciellt i kombination med punkt 3.
Det räcker dock inte med fattigdom för att skapa kriminalitet. Om alla är lika fattiga finns det ingen att stjäla av och känslan av orättvisa finns inte heller.
3. Om de som har mindre väl ställt känner sig förtryckta av samhället och inte tycker att de har någon chans att kunna skapa sig en bättre framtid kommer de börja ägna sig åt kriminalitet.
4. Många olika etniska grupper i ett land bäddar för konflikter. Känslan av samhörighet minskar och det är lättare att begå brott mot någon du känner att du inte har något gemensamt med. Olika etniska enklaver bildas med misstro dem emellan och ett hat mot majoritetsgruppen frodas hos många (framförallt) unga män. Ett hat som är grundat i konflikten mellan deras egna hemlands och föräldrars kultur och den svenska.
5. Förutom av missbruket av droger i sig är ett brott måste ofta missbrukare finanisera sitt missbruk med annan brottslighet. Dessutom har drogpåverkade mindre spärrar och begår oftare våldsbrott, trafikbrott etc.

Två exempel på länder som uppfyller punkterna är Brasilien och USA. Mycket riktigt är de också väldigt brottsdrabbade. Två exempel på motsatsen är Island och Japan. De är etniskt homgena länder med relativt liten inkomstspridning. Island har 50 personer som sitter i fängelse (!) medan USA har över en miljon. Om USA hade lika många fångar som Island i förhållande till sin befolkning skulle ca 50.000 sitta i fängelse. Tyvärr ser Sveriges framtid inte ljus ut då massinvandringen och inkomstspridningen fortsätter i oförminskad takt.

Inga kommentarer: