söndag 16 mars 2008

Tabeller över tre typer av brottslighets utveckling 1980-2005

Jag har tidigare skrivit om den katastrofala utvecklingen av brottslighet i Sverige. Här kommer tabeller som är mer åskådliga än siffror. Jag har valt antal anmälda fall av Rån/Grovt rån, Våldtäkt/Grov våldtäkt och Misshandel/Grov misshandel per 100 000 befolkning 1980-2005. Jag tycker att de här tre typerna av brott är de som drabbar vanligt folk hårdast och att välja per 100 000 befolkning istället för absoluta tal eliminerar ökningen som är en följd av större befolkning. Startåret 1980 var Sverige betydligt mindre mångkulturellt än idag, massinvandringen hade inte gjort sitt inträde då.

Som synes är det en mycket kraftig ökning; en fyrdubbling från 1980 till 2005. En lagändring som ägde rum mellan 2000 och 2005 minskade bevisbördan hos åklagaren och ledde till att fler började anmäla men som synes skedde en fördubbling redan mellan 1980 och 2000.
Även denna tabell är skrämmande; antalet anmälda fall av rån och grovt rån per 100 000 befolkning har mer än fördubblats mellan 1980 och 2005.


Som kan utläsas av tabellen har vi en mycket kraftig ökning även inom antal anmälda fall av misshandel och grov misshandel. 72 645 stycken fall av misshandel anmäldes år 2005, eller 200 om dagen.
Visst kan en del förklaras med ökad anmälningsbenägenhet men tror verkligen Jerzy Sarnecki&co att de kan lura hela svenska folket med den förklaringen? Den största förklaringen är det samhälle som har skapats sedan 1980.

Inga kommentarer: