onsdag 23 januari 2008

Ökningen av brottsligheten i det mångkulturella Sverige

I takt med att Sverige blivit allt mer mångkulturellt och invandringen accelererat har också antalet anmälda brott ökat. Här kommer lite skrämmande statistik. (All följande statistik är hämtad från BRÅ:s hemsida www.bra.se)

1997 anmäldes 1692 våldtäkter varav 286 mot barn under 15 år, 2006 hade detta ökat till 4208 våldtäkter varav 1134 riktade mot barn. En katastrofal ökning som antagligen delvis kan förklaras med hårdare tillämpning av lagen.

Mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång har ökat från 157 till 250. Misshandel ej med dödlig utgång har ökat från ca 55000 till 77000. Rån och grovt rån har ökat från ca 6600 till 8500.

I ett längre tidsperspektiv så låt oss jämföra 1980 mot 2005. Sverige var betydligt mindre mångkulturellt 1980. 1980 anmäldes 297 misshandel och grov misshandel per 100 000 invånare. 2005 var det uppe i 805. Våldtäkt och grov våldtäkt ökade från 11 till 42 per 100 000 invånare, rån och grovt rån från 41 till 104 per 100 000 invånare.

Varför har jag just tagit med de här brotten? Det finns ju många olika typer av brott. Jo, därför att de i min mening är de allvarligaste brotten eftersom de drabbar vanliga människor. Skattebrott och skadegörelse, till exempel, skadar inte vanliga människor på samma sätt.

Vad är då slutsatsen av den här kraftiga ökningen? En del kan förklaras med ökad anmälningsbenägenhet, ändrad tillämpning av lagen och (när det gäller 1997-2006) en ökad befolkning. Men det förklarar bara en liten del. Den största andelen av ökningen förklaras med en stor invandring av personer som är många gånger överrepresenterade som brottsförövare och framväxten av det mångkulturella samhället där människor inte känner någon samhörighet med samhället och sin nästa och blir mer brottsbenägna.

Inga kommentarer: