måndag 2 juni 2008

Sluta hyckla, dagspressen!

Idag gick dagstidningarna ihop för en ny kampanj "Den här tidningen är inte godkänd av staten" där man skryter om den "unika" svenska tryckfriheten och dess betydelse för vårt samhälle och fri opinionsbildning och fri debatt. Detta i motsats till stater som Kina där allt som trycks måste ha godkänts av staten.

Jag anser att det är hyckleri att påstå att vi har fri opinionsbildning och fri debatt i dagstidningarna. Detta eftersom vi serveras en total ensidig bild av två av de viktigaste utvecklingarna vårt samhälle genomgår just nu: invandringen och medlemskapet i EU. Samtliga dagstidningar har samma inställning som kan sammanfattas enligt följande: invandring och internationalisering är enbart positivt. Av det följer bland annat att alla problem som invandringen medför beror på rasism och diskriminering från svenskarnas sida. Brottslingars etnicitet ska inte framgå eftersom det skulle kunna vrida folkopinionen i "fel" (läs: invandringskritisk) riktning. Allt som har med internationellt samarbete och öppnade gränser att göra är bra. Nationalism och invandringsmotstånd är alltid dåligt, till exempel kallas bland annat alltid partier som har begränsad invandring i sitt partiprogram för högerpopulistiska.
Tänk om utländska partier som är för till exempel progressiv skatt konsekvent skulle kallas för vänsterpopulistiska av alla svenska dagstidningar? Det är en befängd tanke, och lika befängt borde det vara att per automatik kalla invandringskritiska partier för "högerpopulistiska".

I Sverige är det inte staten som granskar vad som skrivs, vi har istället ett etablissemang av självutnämnda proffstyckare på tidningsredaktionerna som avgörs vad som får tryckas. Om inte annat kan de ju alltid hänvisa till gummiparagrafen "Hets mot folkgrupp".

Nu är det ny månad och nya friska tag som gäller. Ska försöka skriva 2-3 inlägg i veckan eftersom det är det som efterfrågas av er läsare!

Inga kommentarer: