tisdag 10 februari 2009

Situationen i Kävlinge och efter valet 2010

I den lilla kommunen Kävlinge, som ligger ungefär 2 mil från Malmö och 1 mil från Lund hade Sverigdemokraterna stora framgångar i valet 2006 och blev tredje största parti. Om deras ställning som tungan på vågen handlar denna artikel i SvD. De sju riksdagspartierna får inte stå oemotsagda när SD finns representerat när det gäller många viktiga frågor där de är överens, paradexemplet är förstås invandringsfrågan. Extra akut i en kommun som Kävlinge som ligger 2 mil från Malmö. Med andra ord, de kan inte lojt sitta och träta om fördelningspolitiska frågor i sina två förstenade block medan Kävlinge fortskrider mot en liknande situation som den i Malmö med invandringsrelaterat samhällskaos.

I kommunalfullmäktigemötet "är det alla mot SD. Två olika verkligheter krockar och den ideologiska debatten mellan de borgerliga och de rödgröna är förvandlad till en restprodukt."
Det är den "verklighet" som de rödgröna och borgerliga lever i där människor från helt olika kulturer, med olika religioner mm lever problemfritt sida vid sida mot den riktiga verkligheten där det leder till kriminalitet, misstro och upplopp. Sådant man ser i Malmö varje dag alltså.

Situationen är sådan att de borgerliga bildat ett minoritetsstyre och får söka stöd hos socialdemokraterna för sina frågor: "ett minoritetsstyre var ändå den enda framkomliga vägen, menar Pia Almström, det moderata kommunalrådet. En koalition med S och M hade inte varit bra för demokratin. –Det hade blivit rätt utslätat. "

I en annan artikel siar statsvetaren Tommy Möller om framtiden i valet 2010 om Sd får över 4 procent av rösterna. Det är egentligen ingen skillnad mellan vad som pågår i många kommuner nu, däribland Kävlinge, och vad som kommer hända efter nästa riksdagsval. Partierna kommer att hamna i en mycket obekväm sits där de inte längre kan träta om fördelningspolitiska frågor i lugn och ro mellan blocken, utan måste ta mothugg i de frågor där de idag är överens; massinvandringen, nedrustningen av försvaret, övervakningssamhället och överlämnadet av mer makt till EU. (Dock med visst motstånd från vänsterpartiet i de två sistnämnda frågorna).
De rödgröna är överens om att inget samarbete med eller stöd av SD är välkommet. Om de kommer några procent under majoritet (45-49 %) kommer de förmodligen söka stöd av folkpartiet så som skett i många kommuner runt om i landet. Borgarna är mer svävande om eventuellt framtida samarbete med SD men det troligaste är att de kommer söka stöd från miljöpartiet om de hamnar några procent under majoritet. I vilket fall som helst kommer det bli uppenbart att "oppositionen" mellan högern och vänstern i prakitiken är väldigt liten.

Inga kommentarer: