onsdag 26 november 2008

Flytta tillbaka jobben!

I den nya tidens globala marknad flyttas, eller "outsourcas", som bekant arbeten till länder där lönerna ligger lägre. Detta drabbar allt som oftast svenska arbetare när de blir av med jobben eftersom lönerna här anses vara för höga. I detta aktuella fall är det dock att svenska konsumeneter som drabbats som föranlett tidningarna att ta upp fallet.

Det som det rör sig om är färdtjänstens telefoncentralen som av besparingsskäl flyttats till Estland, Lettland och Moldavien. Språkproblem har uppstått när telefonister med bristande svenskakunskap ska kommunicera med pensionärer med hörselproblem. Sedan i februari har över 4000 klagomål inkommit. Det är ingen acceptabel situation med andra ord. Åtgärderna som vidtas nu är att stickprovskontroller utförs samt att SFI ska börja att språktesta de anställda.

Mitt förslag är istället att man erkänner att flytten är ett misslyckande och flyttar tillbaka tjänsterna hit där de hör hemma och anställer personer som faktiskt kan tala svenska och har kännedom om svensk geografi och förhållanden. Besparingen av pengar kan inte uppväga att svenska pensionärer och handikappade förnedras med att beställa sin färdtjänst av någon som knappt talar svenska och hoppas på att det bilen kommer rätt den här gången. Dessutom är det ju så, att det drabbar svenska ekonomin när personer blir av med sina jobb och måste försörjas av samhället.

Inga kommentarer: