måndag 27 april 2009

Lyssna till förnuftets röst, inte förortslynglars!

Ove Sernhede är en person jag stött på förut genom att en av hans texter som ingick i grundkursen i sociologi som jag läste. Det var i stort samma sak han tog upp i den texten som han tar upp i den här artikeln - de ungas skapande av en egen förortskultur (ghettokultur) och upproret mot den rika innerstan och samhällets företrädare som till exempel poliser. Uppror som lätt kan leda till kravaller vid vissa kritiska incidenter. Sernhede skriver att vissa områden blir till badlands där invånarna får finna sig att bli misstänkliggjorda och visiterade, "stigmatiserade". Han lägger fram tveksamma argument och nämner vad som har hänt i Frankrike och England i samma andetag som han beskriver utvecklingen i Sverige. Vad jag vet har inte polisen någon nolltolerans eller punktmarkering på grupper från vissa förorter. Man kan anta att han gör någon slags framtidsförutsägelse och menar att det kommer att bli likadant i Sverige om vi inte ser upp. Det stämmer att vi kommer få riktiga "no-go-områden", dit vita inte kan gå utan risk för att bli misshandlade eller dödade, och större och värre ghetton utanför sveriges städer. Det är dock inte på grund den elaka polisen som visiterar förortsgrabbarna ovanligt ofta eller att vi inte lyssnat på de ungas röst som vi kommer att få den utvecklingen. Nej, det är massinvandringen i sig själv som gör det. Alltför många nya invandrare flyttar in till dessa områden, trångboddheten och arbetslösheten tillsammans med kulturkonflikt och ghettoromantiska föreställningar leder till brottslighet och förakt mot det svenska samhället.
Vad exakt är det Sernhede menar att vi ska lära oss av, och kunna inleda för dialog med förortsgängen av att lyssna till deras patetiska rap-rim?

Sernhede är bara en i raden av förstå-sig-påare och (mång)kulturkramare som inte har någon kontakt med verkligheten. Han och många andra förstår inte, eller vill inte förstå att det inte spelar någon roll hur många dialoger som förs eller hur många miljoner som plöjs ner i olika förorts- och mångkulturprojekt. Ghettona kommer bli större och fler i takt med att tiotusentals nya flyttar in varje år och ersätter de som kan flytta därifrån.

Lyssna på förnuftets röst, sätt stopp för sveriges vanvettiga invandringspolitik!

Inga kommentarer: